>Scenen utspelar sig när jag kommer för att sätta mig i bilen

Jag: Vem är det som har fisigt?

S: Det var jag!

Jag: Mår du inte bra i magen?

S: Tydligen inte!

Dum fråga & bra svar!!!!

Annonser